Login
 
 

Profil spoločnosti


Naša spoločnosť sa úspešne špecializuje na dodávku a tvorbu informačných systémov určených pre rýchlu a spoľahlivú analýzu, vizualizáciu a vyhľadanie informácii v obrovských množstvách údajov. Naše riešenia pomáhajú nachádzať a chápať kľúčové informácie v súvislostiach tak, aby sa premenili na cenné znalosti dôležité pre chod podniku alebo štátnej organizácie.

Zabezpečujeme riešenia v oblastiach:

 • Controls Compliance & Continuous Monitoring
 • Video Search
 • Prevencia a odhaľovanie prania špinavých peňazí
 • Operatívne vyšetrovanie a analýzy
 • Bezpečnosť podnikov
 • Enterprise Search
 • Enterprise Portal


Pomáhame zákazníkovi vykonávať jeho prácu efektívnejšie s úplným prístupom k informáciám, minimalizovať obchodné riziká, zvyšovať prevenciu a odhaľovať podvody a kriminalitu. Našim klientov podávame pomocnú ruku pri tvorbe informačných systémov spracujúcich neštruktúrované, štruktúrované a multimediálne dáta, znalostných fondov, systémov určených na odhaľovanie omylov, podvodov a nelegálnej činnosti. Samozrejmosťou pre nás je schopnosť zabezpečiť pre užívateľov školenia a technickú podporu k dodávaným riešeniam.


Našimi zákazníkmi sú:

 • štátne organizácie,
 • telekomunikační operátori,
 • výrobné podniky,
 • podniky z oblasti energetického priemyslu,
 • poisťovne,
 • banky a iné finančné inštitúcie